פעילות בחוה"מ פסח ספריות קליין(תל גיבורים), קריית שרת, נבון, לזרוס ותורנית