האם ניתן לעשות מנוי לילדים?

המנוי לילדים הוא על שם ההורים.