האם ניתן להאריך השאלת ספרים?

כן, בפנייה טלפונית למדור השאלה