האם ניתן להזמין ספר שלא נמצא על המדף?

יש לברר נקודתית, תלוי בספר שרוצים להזמין.