האם ניתן להחזיר ספרים כאשר הספרייה סגורה?

כן, יש שתי תיבות להחזרת ספרים הנמצאות מחוץ לספרייה.