האם ניתן להחזיר/לשאול ספר לספרייה שהושאל מסניף אחר?

לא