כמה ספרים ניתן להשאיל בכל פעם?

מנוי רגיל מאפשר עד 5 פריטים.