האם הספרייה המוזיקלית פועלת?

כן, הספרייה המוזיקלית פועלת בכל שעות הפעילות של הספרייה.