האם מלווה לשעת סיפור צריך לרכוש כרטיס?

בספרייה המרכזית במדיטק כן, בשאר הסניפים הכניסה למלווה ללא עלות.