האם ניתן להכניס עגלות לשעת סיפור?

בספרייה המרכזית במדיטק לא, בחלק מהסניפים האחרים ניתן בתיאום מראש.