האם מתקיימות שעות סיפור גם בסניפי הספרייה השונים?

כן. ניתן להתעדכן באתר המדיטק ובפייסבוק.