האם ניתן להכניס אוכל ושתייה לשעות הסיפור?

לא

אלבר אלבז