האם יש פעילות שעות סיפור בשבתות?

כרגע לא

אלבר אלבז