האם יש הטבות לגימלאים?

כן, יש הנחות במחירי האירועים