האם ההרשמה לקורסים היא שנתית או שניתן להירשם למפגש בודד?

ניתן לרכוש סדרה או כרטיסים למפגש בודד.