האם הספרייה פועלת בשבת?

הספרייה לעת עתה סגורה בשבת.