לאחר הרישום לקורסים ולסדנאות, איך ניתן לבטל את הרכישה?

נוהל הביטול מופיע בתקנון.