האם מנוי לספרייה עולה כסף? האם יש הטבות רישום לתושבי חולון?

לתושבי חולון המנוי ללא עלות, לתושבי חוץ נדרש פיקדון של 80 ₪ לפריט.