תקנון תרבות ודעת

מידע כללי

 • הודעה על פתיחת הלימודים ותקנון הרשמה יישלחו במייל לנרשמים כשבועיים לפני פתיחת הקורס.
 • לקראת כל מפגש תישלח הודעת sms עם כרטיס למפגש אין צורך לעבור בקופות.
 • הכניסה למפגשי הקורסים והמופעים מותנת בהצגת לינק בהודעת sms / כרטיס דיגיטלי/ מודפס.
 • מספר המקומות בקורסים ובסדנאות מוגבל.
 • הנהלת המדיטק שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס או סדנא לפי שיקול דעתה עקב מיעוט נרשמים ו/או כל סיבה אחרת. במקרים אלו יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד.
 • הנהלת המדיטק שומרת לעצמה את הזכות לשינויים עליהם תימסר הודעה לכל הנרשמים לאותו קורס.

 

אופן התשלום

 • בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט במחירון, החיוב יתבצע במעמד ההרשמה טלפונית, פרונטלית או באמצעות אתר האינטרנט.
 • בהמחאה/ות, בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים שווים עוקבים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס. תאריך ההמחאה הראשונה יהיה כשבועיים לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים). תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
 • את ההמחאות יש לרשום לפקודת מדיטק חולון.

 

זכאות להנחה

 • אזרח ותיק, תושב חולון, בני זוג באותה הכתובת, סטודנטים, חיילים בשרות סדיר, ארגונים וועדי עובדים – מותנה בהצגת תעודה.
 • לנרשמים לשני קורסים ומעלה תינתן הנחה.
 • וועדי עובדים וחברות בהם קיים הסדר הנחות עם מדיטק חולון.
 • נרשם הזכאי לכמה הנחות, יקבל רק את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות. אין כפל הנחות ואין הנחות מצטברות.
 • באחריות הנרשם לעדכן את שירות לקוחות על הזכאות להנחה.

 

החלפת קורס / מפגש חלופי

צוות המדיטק רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו, ההנחיות הנ"ל נועדו למנוע אי הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

 • לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה למפגש בודד או יותר במסגרת סדרה. במקרים מסוימים תינתן אפשרות למפגש חלופי בכפוף למתן הודעה של 48 שעות מראש, ועל בסיס מקום פנוי בהרצאות אחרות במסגרת שנה"ל תשפ"ה בלבד (עד 31.08.25).
 • חובה על המנוי לעדכן על אי הגעה למפגש, עד 48 שעות לפני המפגש המבוקש (בימים א'-ה' בלבד), במחלקת שירות לקוחות במייל / בווטסאפ 052-4334448. הכרטיס שיבוטל יעמוד לרשות המנוי על בסיס מקום פנוי.
 • מפגש חלופי למופע בסדרה "שיאים של התרגשות" או להרצאה בסדרה "אופנה, אמנות ותרבות" יתאפשר למנויים מסדרות אחרות בתוספת תשלום.

 

ביטול הרשמה

 • בקשות יוגשו בכתב בלבד באמצעות דוא"ל / וואטסאפ – המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במחלקת שרות הלקוחות.
 • במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, שאינו מאפשר המשך השתתפות סדירה בקורס, יש להגיש למחלקת שרות הלקוחות בסמוך לאירוע (עד שבועיים לאחר האירוע, לרבות אירוע אישי), בקשה בכתב ומסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין בוועדה שתתכנס לדון בכך.
 • שכר הלימוד המלא של הקורסים והסדנאות הוא שכר הלימוד המפורסם כמחיר רגיל.
 • עד יום פתיחת הקורס – דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪, לאחר מפגש אחד – דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪ + ערך יחסי של מפגש אחד, לאחר שני מפגשים – דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪ + ערך יחסי של שני מפגשים, לאחר שלושה מפגשים – דמי טיפול מינהלי בסך 80 ₪ + ערך יחסי של שלושה מפגשים.
 • לאחר ארבעה מפגשים אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה. בסדרות הכוללות עד 6 מפגשים מועד קבלת בקשת הביטול – עד לאחר המפגש השני.
 • בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"ב- 2012, אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 80 ₪ הנמוך מבין השניים. לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול.

 

שינויים בלתי צפויים

יתכנו שינויים שלא נצפו מראש במועדי המפגשים ו/או תכניהם. המדיטק עושה את מירב המאמצים לקיים את המפגשים השונים כפי שפורסמו. יחד עם זאת, ייתכנו שינויים עליהם תבוא הודעה מראש.

 

כניסה חד פעמית לקורסים – רכישת כרטיס לכניסה חד פעמית, על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח